بوندسلیگا آلمان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۳۰ پایان بایرن مونیخ ۳ - ۱ بایرلورکوزن ۲ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ پایان ماینتس ۰ - ۱ هانوفر ۰ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ پایان هامبورگ ۱ - ۰ آگسبورگ ۱ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ پایان هرتا برلین آلمان ۲ - ۰ اشتوتگارد ۰ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ پایان هوفنهایم ۱ - ۰ وردربرمن ۰ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ پایان ولفزبورگ ۰ - ۳ بورسیا دورتموند ۰ - ۲
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان شالکه 04 ۲ - ۰ لایپزیگ ۱ - ۰
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ پایان فرایبورگ ۰ - ۰ اینتراخت فرانکفورت ۰ - ۰
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۵۹ پایان مونشن گلادباخ ۱ - ۰ کلن ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ وردربرمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ولفزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ اشتوتگارد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ شالکه 04 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ مونشن گلادباخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ماینتس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ بایرلورکوزن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ کلن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ هانوفر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ هامبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ هرتا برلین آلمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ فرایبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ بورسیا دورتموند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ بایرن مونیخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هوفنهایم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ آگسبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ لایپزیگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰